top of page

AFSPRAAK MAKEN

Bij Sentro Dental Bonaire behandelen we altijd op afspraak. Controles worden elk half jaar door de tandarts uitgevoerd. Na de behandeling wordt er een vervolg- en/of controle afspraak ingepland. Het is ook mogelijk combinatie afspraken te maken met de tandarts en de mondhygiënist. U kunt bij ons telefonisch of aan de balie afspraken maken tijdens onze openingstijden. 

AFSPRAAK VERZETTEN

Uiteraard kan het voorkomen dat u op het moment van een afspraak verhinderd bent. Laat ons dit alstublieft tijdig weten, zodat wij de mogelijkheid hebben om de vrijgevallen tijd ten gunste van een andere patient te gebruiken. Bel tenminste 48 uur van tevoren af. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afspraak zijn we verplicht de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Daar doet u uzelf, noch ons een plezier mee. Bij veelvuldig verzuimen of te laat afzeggen van afspraken bij de tandarts, behouden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. 

AFSPRAAK HERINNERING SERVICE

Als service herinneren wij u 1 à 2 werkdagen van tevoren aan uw afspraak bij de tandarts per e-mail of sms. Om U in de gelegenheid te stellen van deze gratis service gebruik te maken noteren wij graag uw mobiele telefoonnummer en/of uw e-mail adres. U kunt deze gegevens in de praktijk, per e-mail, telefoon, of via onze website (->wijzigen gegevens) aan ons doorgeven. Vergeet dan niet uw naam en geboortedatum te vermelden. 

TE LATEN KOMEN OP EEN AFSPRAAK

Bij te laat verschijnen op een tandarts afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. 

Onze behandelingen

bottom of page